mes  
CR028  
   RSS xml
 
 
 
 

 
 
Samenwerking binnen een examenteam

Vaak is het zo dat tijdens een EHBO examen er vier examinatoren aanwezig zijn. We spreken dan over een artsdocent, een EHBO docent en twee lotusslachtoffers. Dit is een niet wenselijke situatie. Om de kandidaat een goed examen te garanderen moet er samenwerking zijn tussen artsdocent, EHBO docent en het lotusslachtoffer. Deze samen vormen een team. Het examenteam.


Een aantal zaken speelt mee:Wat is het verschil tussen een ongevalsituatie en een ongevaltoedracht?

Een ongevalsituatie is de situatie die de Eerstehulpverlener aantreft nadat het ongeval heeft plaatsgevonden.
De ongevaltoedracht is het gehele verloop van het ongevalgebeuren vanaf het moment dat de situatie ter plaatse nog normaal was tot aan het moment dat het ongeval heeft plaatsgevonden.

Het is het antwoord op de vraag van de Eerstehulpverlener: “Wat is er gebeurd?”

Het examen:
? Voor het examen overleg plegen.
? Taken lotusslachtoffer bespreken.
? Afspreken welke letsels moeten worden uitgebeeld en kenbaar moeten worden gemaakt:
? op papier

? mondeling
? aanwijzingen (tekens)
? Wat moet worden gegrimeerd?
? Waarmee moet worden begonnen en wanneer? (sein?)
? Gelegenheid om verband te verwijderen en eventueel nieuwe grime aan te brengen?


Vertellen:
De ongevalsituatie (indien nodig) door de examinator
De ongevaltoedracht (indien mogelijk) door het lotusslachtoffer.Na elke kandidaat dient met het lotusslachtoffer overleg te worden gepleegd omtrent geschiktheid van de kandidaat volgens bepaalde criteria (zie oordeel lotusslachtoffer)

Examenletsels:
Grimeren en acteren:
? wond aan arm of been
? ernstige bloeding aan arm of been
? open botbreuk aan onderbeen
? kneuzing
? 1e graad verbanding
? flauwte
? shock


Acteren:
? bewusteloosheid
? vergiftiging
? verstuiking
? verslikking
? oogletsels
? gesloten botbreuken

Werkwijze:

Het examenteam, artsdocent, EHBO docent en lotusslachtoffer overlegt:
? welke letsels
? grimeertijd
? begin en einde optreden
? startsein
? wie vertelt wat

Oordeel lotusslachtoffer over:

* ruwe verbale bejegening
* hardhandig optreden
* geen contact met het slachtoffer
* niet gerustgesteld
* niet gereageerd op opmerkingen
* bagatelliseren ernst letselRisicovolle handelingen:
* harde slagen tussen de schouderbladen
* handgreep van Heimlich
* dichtdrukken van slagaders

Enscenering bij examens, wat kan wel en wat kan niet:
*indien nodig zorgen voor een (eenvoudige) enscenering
*geen enscenering nodig als het slachtoffer de plaats van het ongeval heeft verlaten
*indien enscenering niet mogelijk, de ongevalsituatie (laten) vertellen
* als enscenering noodzakelijk is maar niet mogelijk dan moet er een andere ongevaltoedracht worden bedacht

 

 
wetenswaardigheden