Rayon bijeenkomsten Rayon CR028 
Tweede bijeenkomst 2 november 2021

Datum

Tijden

Onderwerp

Doelstellingen

Docent
2-11-2021 19:30-20:30 Ziektes met gevolgen voor het bewustzijn Aan het eind van de bijeenkomst herkennen de instructeurs een slachtoffer met een lichte onderkoeling en/of bevriezings-verschijnselen.
Kunnen zij adequate eerste hulp verlenen;
Weten ze hoe de lichaamstemperatuur geregeld wordt en wat de invloed is van externe factoren zoals wind op de mate van onderkoeling
Giny (zij kan er iemand bij vragen)
2-11-2020 20:30 Botbreuken en ontwrichting Aan het eind van de bijeenkomst kunnen de instructeurs op de juiste wijze eerste hulp verlenen bij een slachtoffer met een open of gesloten botbreuk.
Weten ze wat te doen bij een ontwrichting en
weten ze wanneer en welke professionele hulp  ingeschakeld moet worden.
Kunnen ze een gewond lichaamsdeel ondersteunen of onbeweeglijk houden  met alle beschikbare middelen.

Twee instructeurs en medisch begeleider

Enoch (hij kan er iemand bij vragen)

 

       

 

 

 

 

 
Het Rayon programma in PDF. Klik hier>

Voor de laatste competentielijsten 28e druk Klik hier>

Toelichting Nederlandse nieuwe richtlijnen Eerste Hulp. Klik hier>

 
wetenswaardigheden