Rayon bijeenkomsten Rayon CR028 
Vijfde bijeenkomst 1 maart 2022

Datum

Tijden

Onderwerp

Doelstellingen

Docent
1-3-22   Letsels en ziekten met gevolgen voor de ademhaling Aan het eind van de bijeenkomst zijn de instructeurs in staat om;
  1. op de juiste wijze eerste hulp te verlenen bij een slachtoffer met een uitwendige luchtweg belemmering
  2. op de juiste wijze hulp verlenen bij een slachtoffer met een inwendige luchtwegbelemmeri ng met een effectieve en niet effectieve hoest, zowel bij volwassenen als kinderen
  3. op adequate wijze   eerste hulp verlenen aan een zuigeling die zich erg verslikt heeft
  4. de gevaren te benoemen bij het inademen van rook, gas of chemische stof en kunnen ze de juiste hulp verlenen.
  5. op de juiste wijze eerste hulp verlenen aan een slachtoffer met borstletsel
  6. eerste hulp te verlenen bij een slachtoffer met bv. Astma
  7. een slachtoffer met een snelle ademhaling kunnen helpen
Drie instructeurs Medisch begeleider

Fannie en Hanneke

         

 

 

 

 

 

Het Rayon programma in PDF. Klik hier>

Voor de laatste competentielijsten 28e druk Klik hier>

Toelichting Nederlandse nieuwe richtlijnen Eerste Hulp. Klik hier> 
wetenswaardigheden