CR028  
   RSS xml
 
 
 
 

Rayon bijeenkomsten Rayon CR028 

Zesde bijeenkomst 3 april 2018 Goedgekeurd

Datum

Tijden

Onderwerp

Doelstellingen

Docent

03-04-2018

19:30- 22:00

Beoordeling competenties

Aan het eind van de bijeenkomst hebben de instructeurs bewezen dat zij voldoen aan de eindtermen van  (nog ontbrekende) competenties op hun vaardighedenlijst in PE-online

rayon leiding

     

Met elkaar het afgelopen seizoen te evalueren op de volgende punten;

1. Zijn de doelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken behaald?

2. Waar moeten we de nodige aanpassingen doen/maken in het programma

3. Heeft een ieder gevonden in de bijeenkomsten wat hij/zij heeft gezocht

4. Heeft een ieder zijn of haar persoonlijke doelstellingen kunnen behalen en waar moet eventueel nog aandacht aan besteed worden

allen

 

 

Opstellen, onder voorbehoud goedkeuring van het Oranje Kruis, van het programma voor het jaar 2017-2018

Met elkaar het programma samenstellen voor het volgende seizoen met inachtneming van de eisen voor de verlenging van het diploma instructeur Eerste Hulp.

Allen
 Het Rayon programma in PDF. Klik hier>

 
wetenswaardigheden